Hulp gezocht!

Basketbal is een teamsport, dat doe je samen. Het spel speel je samen met je team, de tegenstander, de scheidsrechters, coaches en trainers. Maar ook het publiek en ouders hebben hierin een rol. De vereniging is niet het bestuur of zijn de trainers, maar ook dit doen we samen. Iedereen draagt een steentje bij, als trainer / coach, als scheidsrechter of tafelaar of begeleider daarvan, bij het organiseren van een activiteit, het plannen van de wedstrijden, het verwerken van de sheets etc.

Onder motto “wel omdat het moet, omdat De Snipers niet zonder kan” zijn er vele leden en ouders van leden tijdens het oliebollentoernooi 2016 bij het bestuur langs geweest om met ons van gedachte te wisselen over HOE we de vereniging trefzeker (doelgericht) kunnen organiseren en het nieuwe seizoen in kunnen. En hoe we samen de taken kunnen verdelen onder meerdere leden en ouders van leden. Duidelijk te zien dat De Snipers een vereniging is en dat vele (ouders van) leden mee inspelen op deze situatie en zorgen dat we met veel passie basketball kunnen blijven spelen. We zijn er bijna, we hebben nog de volgende vacatures:

Iedereen kan altijd helpen in de vereniging of komen met een idee. Wij willen de leden van onze vereniging een nog betere basketbalervaring geven en daarom zijn we op zoek naar hulp. Ben jij een ouder, speler of familielid van een speler en wil je graag helpen? Heb je een bepaald talent of gewoon een paar uurtjes per jaar over, of heb je een goed idee meld je dan bij onze secretaris, Mieke van der Linden: secretaris@desnipers.nl.

Bestuur De Snipers:

Remco van Meerveld Voorzitter voorzitter@desnipers.nl
Mieke van der Linden Secretaris en aanspreekpunt voor activiteiten commissie en website / Nieuwsbrief secretaris@desnipers.nl
Conny Verleun Penningmeester, Ledenadministratie en aanspreekpunt voor Sponsor en Kleding commissie penningmeester@desnipers.nl 
ledenadministratie@desnipers.nl
Vacature Technische commissie en daarmee aanspreekpunt voor technische commissie tc@desnipers.nl
Vacature (Leon van der Linden tijdelijk) Wedstrijdsecretaris / commissie en aanspreekpunt voor wedstrijdcommissie wedstrijdsecretaris@desnipers.nl
Vacature Scheidsrechterscommissie / zaken en aanspreekpunt voor scheidsrechterscommissie  sc@desnipers.nl

Commissies / werkgroepen

Technische commissie Deze groep mensen zorgt voor alles rondom de teams (teamindeling, trainers en coaches) en techniek . Vacature
Scheidsrechterscommissie Deze groep mensen zorgt voor alles rondom de scheidsrechters, denk aan opleiding Masterz, BS2, BS3, spelregeluitleg, tafeluitleg (aan kinderen en ouders), up to date houden van spelregels. Sandra Uijlenhoed, Peter Doornbos, Leon van der Linden, Sander Bibo.

Enkele mensen die af en toe scheidsrechters begeleiden.

Wedstrijdcommissie Deze groep mensen zorgt voor alles rondom de wedstrijden (jaarlijkse wedstrijdindeling, wekelijkse wijzigingen, sheets verwerking) Leon van der Linden, Maarten de Bruine, Petra Alblas (sheets@desnipers.nl) , vacatures
Activiteitencommissie Deze groep mensen zorgt voor alles rondom de activiteiten (jaarplanning, activiteiten (laten) verzorgen). Veel activiteiten worden door aparte groepen mensen verzorgd in afstemming met de commissieleden. Petra Snel, Maria Valero, Mariska Lantinga

activiteiten@desnipers.nl

Kledingcommissie Deze mensen zorgen voor de kleding. Conny Verleun, Astrid vd Laan
Sponsorcommissie Deze mensen zorgen voor alles rondom sponsoren. Vacature
Website en Nieuwsbrief Deze mensen zorgen voor de Website en de Nieuwsbrieven Monique Hilbers, Sven Parisius

kopij@desnipers.nl

Trainers en coaches De trainers en coaches zorgen voor het opleiden van de spelers en alles rondom de teams. Gurbe Helbig, Bowy Kok, Roel van Veen, Arjen Verleun, Roeland de Weerd, Renan Valero, Ramon van Wingerden