Vernieling, Zaal gebruik en Respect!

Samen en Respect

Het bestuur ontvangt de laatste tijd berichten over het misdragen van mensen in het publiek, opmerkingen naar de scheidsrechter of richting spelers.

Basketball is een teamsport die we SAMEN uitoefenen: Spelers, trainers, coaches, tafelaars, scheidsrechters en publiek. Dit kan je alleen doen met RESPECT voor iedereen op en om het veld. Het bestuur vraagt iedereen om dit ook echt zo te doen en te melden als er zaken voorkomen die hier niet bij passen.

Scheidsrechters hebben de mogelijkheid om “gele en rode” kaarten uit te delen of in onze sport iemand een technische fout te geven, aan spelers, maar ook aan trainers/coaches en zelfs publiek. Maar voor zover het komt, mag je als volwassene altijd iemand die zich “misdraagt” aanspreken op zijn gedrag. We hopen deze middelen niet in te hoef zetten of te vernemen.

Hoe gaaf is onze sport?

Basketball is heel gaaf, zo gaaf dat er een aantal enthousiaste leden gebruik maken van de zaal (Baken en Zeewolderhoek) op tijdstippen dat wij de zaal helemaal NIET gehuurd hebben. Helaas is dit niet de bedoeling. Het bestuur vraagt iedereen alleen van de zaal gebruik te maken, tijdens de trainingstijden en wedstrijden van De Snipers onder leidding van een trainer of coach.

Zaal

Vanuit andere verenigingen, maar ook vanuit de gemeente krijgt het bestuur meldingen dat er zaken kapot gemaakt worden, in onze huurperiode. We willen alle leden, ouders en trainers vragen om de zaal, kleedkamers en ruimtes die wij huren of gebruiken bij andere verenigingen NETJES achter te laten.