Algemene Ledenvergadering 2019

Woensdag 22 mei 2019 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Alle leden en ouders zijn welkom vanaf 20.00 uur in de kantine van de Zeewolderhoek. Belangrijke punten in deze vergadering zijn: nieuwe secretaris, contributie verhoging (zoals al eerder aangekondigd vanuit de NBB), oproep en idee/opzet om meer mensen zich te laten inzetten als vrijwilliger in de vereniging.

Kijk hier voor: