Coronaprotocol

Update: 12-01-2021

Vanavond heeft het kabinet de lockdown verlengd t/m ten minste 9 februari. Dat betekent dat de competitie en de trainingen stil liggen. Mocht er binnen de maatregelen een mogelijkheid ontstaan voor activiteiten in teamverband dan communiceren wij dit via de gebruikelijke kanalen.

Update: 21-10-2020

Op woensdag 14 oktober zijn de maatregelen opnieuw aangescherpt. Dit betekent dat voorlopig niet in competitieverband mag worden gespeeld. Alleen jeugd tot 18 jaar mag onderling blijven trainen en spelen bij de eigen vereniging.

De Snipers is op zoek naar mogelijkheden om iedereen een vorm van basketball aan te bieden binnen de maatregelen, ook vanaf 18 jaar. Dit kunnen jullie volgen op de website. Intussen worden alle teams geinformeerd door de trainers en in de groepsapps.

Update: 03-10-2020

We mogen gelukkig weer basketballen. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan om te zorgen dat het voor iedereen veilig is. In dit protocol, dat is opgesteld op basis van het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF en het Coronaprotocol van de NBB, vatten we daarom de afspraken samen die deze veiligheid moeten maximaliseren. We rekenen op medewerking van alle sporters, trainers, coaches en supporters om dit protocol – ook binnen de beperkte ruimte van onze sportlocaties – na te leven.

Basisregels
 • Voor alles geldt: Gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Heb je klachten? Blijf thuis.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: Dit geldt voor iedereen.
 • Bezoekers, spelers of vrijwilligers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden) van klachten.
 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst sportlocatie.
 • Hoest en nies in de elleboog.
 • Schud geen handen.
Algemeen
 • De kantine is gesloten. Neem zelf eten en drinken mee.
 • De tribunes zijn gesloten.
 • Toiletten zijn toegankelijk.
 • Kleedkamers zijn toegankelijk. Volg de aangegeven kleedkamerindeling. Voor spelers van 18 jaar en ouder geldt een maximum van 5 personen om 1,5 meter afstand te kunnen houden.
 • Douchen is mogelijk. Voor spelers van 18 jaar en ouder met maximaal 3 personen tegelijk en steeds een ongebruikte douche tussen 2 personen.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders, coördinatoren of bestuursleden.
 • Volg looproutes en ander aangegeven markeringen.
Voor en tijdens de wedstrijd
 • Kom omgekleed naar de sportlocatie.
 • Meld je aan bij binnenkomst.
 • Teams wachten op instructies van de organisatie. Dit geldt voor de thuisspelende en bezoekende teams.
 • Spelers tot 18 jaar wachten als team bij elkaar.
 • Personen vanaf 18 jaar houden 1,5 meter afstand van anderen. Wanneer dit niet gewaarborgd kan worden bij de entree dient men buiten of in de auto te wachten.
 • Teams wachten bij de entree of in de toegewezen kleedkamer totdat ze worden gehaald om de zaal te betreden.
 • Tijdens wedstrijden dienen wisselspelers, trainers en begeleiders van 18 jaar of ouder 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Wij gaan uit van maximaal 2 trainers of begeleiders per team op de spelersbank.
 • Er wordt altijd 1,5 meter afstand van de jurytafel gehouden.
 • Voorkom geforceerd stemgebruik (schreeuwen, juichen) – klap vooral. Teams doen geen Yell – bedank elkaar met applaus.
Na de wedstrijd
 • Blijf op het veld totdat de aangewezen kleedkamer vrij is. Wacht op instructies van de organisatie.
 • Bezoekende teams krijgen voorrang bij omkleden na de wedstrijd.
 • Teams met spelers vanaf 18 jaar worden waar mogelijk verdeeld over 2 kleedkamers om het maximaal aantal personen per kleedkamer te waarborgen.
 • Verlaat na het omkleden op de benodigde afstand zo snel mogelijk de sportlocatie.
 • De thuisspelende teams worden verzocht na afloop van de wedstrijd direct naar huis te gaan en daar te douchen.
Toeschouwers
 • Toeschouwers zijn helaas niet welkom. Dit geldt voor wedstrijden en trainingen.
 • Ouders die hun kinderen brengen of ophalen blijven in de auto, buiten of op ruim voldoende afstand, zodanig dat er tenminste 1,5 meter afstand kan worden gehanteerd.
 • Bestuurders van bezoekende teams worden beschouwd als teambegeleiding. Voor deze personen geldt dat er plaats genomen kan worden op de banken of stoelen in de zaal. Meld je aan bij binnenkomst en volg de instructies van de organisatie. We verwachten van onze tegenstanders dat ze het aantal bestuurders tot het minimum beperken en geen andere toeschouwers meenemen. Wij gaan uit van maximaal 4 bestuurders per team.
 • Bestuurders die in de zaal plaatsnemen om de wedstrijd te bekijken mogen niet met buitenschoenen de zaal betreden. Doe ze uit bij binnenkomst en betreedt de zaal op sokken. Zaalschoenen of -slippers zijn uiteraard wel toegestaan.
 • De zaal wordt beschouwd als een publieke binnenruimte. Bestuurders die in de zaal plaatsnemen verzoeken wij dringend een mondkapje te dragen.